Sportfysiotherapie

Onze praktijk is vooral gespecialiseerd in het behandelen van sportblessures en wij hebben grote bekendheid opgebouwd in de behandeling van knieblessures met name de kruisbandreconstructies en kniebandrupturen.
Hierbij werken we nauw samen met de orthopeden van de Nijmeegse ziekenhuizen.

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen, die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten of op een andere manier en die zo snel mogelijk hun sportbeoefening willen hervatten. Tevens speelt sportfysiotherapie een belangrijke rol bij blessurepreventie en begeleiding in trainingsopbouw.

De sportfysiotherapeut maakt een analyse van uw sport, uw blessure en de ontstaanswijze. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheidkracht en uithoudingsvermogen worden in de analyse, onderzoek en behandelplan betrokken.

Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Wij hebben hierbij de beschikking over een grote gymzaal en een voetbalveld. De sportfysiotherapeut overlegt, indien nodig, met uw trainer over een aangepast trainingsschema.

U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.