Oncologiefysiotherapie

Fysiotherapie bij kankerpatiënten richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen, die voortvloeien uit de problemen bij kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van medische behandelingen. Hierbij kan men o.a. denken aan fibrose, huidveranderingen, lymfoedeem, verminderde mobiliteit, verminderde spierkracht, vermoeidheid, conditieverlies, spanningsklachten, verstoorde lichaamsbeleving en pijn.

Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. In iedere fase ligt het accent van de behandeling anders.
Behandeling in de curatieve fase is gericht op:
  • het beperken van verlies van functies en conditie
  • het verminderen van spanningsklachten
Behandeling in de herstelfase is gericht op:
  • het herwinnen van functies en kwaliteit van leven
  • het herwinnen van controle en autonomie
Behandeling in de palliatieve fase is gericht op:
  • kwaliteit van leven waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat
Behandeling in de terminale fase is gericht op:
  • centraal staat het comfort van de patiënt
  • evt. ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen
Daarnaast bieden wij het beweegprogramma "Bewegen bij kanker".
Dit beweegprogramma is primair gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven.
In overleg met de cliënt worden doelen gesteld en met een persoonlijk programma gaat de cliënt hier aan werken.