Geriatriefysiotherapie of fysiotherapie voor ouderen

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en voor oudere patiënten, die te maken hebben met meerdere aandoeningen/ziektes, waardoor zij hun beweeglijkheid zien afnemen en belemmerd worden in hun dagelijks functioneren.

Het gaat daarbij echter niet alleen om ouderen maar ook om patiënten, die als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten krijgen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit (beweeglijkheid) en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.