Fysiotherapie

De fysiotherapeut behandelt patiënten, die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Aan de hand van een intake wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van uw hulpvraag, uw wensen en uw mogelijkheden. Afhankelijk van de hulpvraag en het te behalen einddoel wordt er besproken welke behandeling de voorkeur heeft.

Er bestaan verschillende mogelijkheden. De meest voorkomende behandeling is bewegingstherapie. Daarnaast kan de behandeling ook bestaan uit massage of elektrotherapie of een combinatie hiervan.

Doel van de therapie is het onderhouden en/of verbeteren van functies, het verminderen van pijnklachten en verhogen van de belastbaarheid. Tevens wordt er vaak inzicht c.q. advies gegeven wat betreft belasting/belastbaarheid en het omgang met de klacht.

Een goed onderling contact tussen u en uw therapeut(e) is van groot belang. In alle fasen van de therapie wordt u daarom betrokken bij de stand van zaken en het vervolg. Samen met uw fysiotherapeut werkt u aan het herstel van uw gezondheid. Ieder met een eigen verantwoordelijkheid, maar met hetzelfde doel:
functie verbeteren en herstel bevorderen.