Arbeidsreïntegratie

De arbeidsreïntegratie wordt verzorgd door WerkBalans reïntegratie.

WerkBalans reïntegratie begeleidt mensen, die werk verzuimen of die dreigen werk te verzuimen wegens klachten in het bewegingsapparaat of psychische werkgerelateerde klachten.

WerkBalans reïntegratie helpt u bij het hervinden van het normale dagelijkse functioneren. Het gaat hierbij om werk- en prive-activiteiten.

Aan de hand van een probleeminventarisatie worden alle factoren, die mogelijk een rol spelen bij uw arbeidsverzuim, in kaart gebracht. Ook wordt onderzoek gedaan naar de belasting en de belastbaarheid van de cliënt. Het gaat hierbij om fysieke en mentale factoren en factoren betreffende de werkplek. Samen met u bekijken we wat er aan uw bestaande problemen gedaan kan worden en wordt er een reïntegratie trainingsprogramma gemaakt. Het doel is volledige en blijvende werkhervatting, bij voorkeur in eigen werk.

Een reïntegratie-traject kan monodisciplinair of multidisciplinair plaatsvinden. In een multidisciplinair traject wordt de arbeidstrainer ondersteunt door een psycholoog.